ПАСТА̀Л

ПАСТА̀Л м. Напластени листа, обикн. от тютюн. Пожълтели и мършави пръсти сортираха бързо отровните листа, нареждаха пастали, връзваха денкове. Д. Димов, Т, 33. Вадеха от всяка бала по един-два пастала, помирисваха ги, опипваха ги и отделяха сухите в друго помещение. Ст. Мокрев, ПСН, 49. Пред всяка [тютюноработничка] имаше развързана баля. Ръцете им машинално грабваха пасталите и с чудна бързина пръскаха златожълтите листа из кутиите. Х. Русев, ПС, 98.

— Тур. pastal.

Списък на думите по буква