ПАСТЀЛ

ПАСТЀЛ м. 1. Специален мек, цветен молив за рисуване. Евлоги започна да рисува с пастели върху блокчето си равнината и планината зад нея. А. Гуляшки, Л, 21. — Исках да те видя — каза Дора и погледна нетърпеливо към момичето. То позираше умислено. Той я погледна любопитно и захвърли пастела в кутията. М. Грубешлиева, ПП, 78. Всичко е живописно. Като картина, нарисувана с пастел. Кр. Белев, З, 65. На изложбата са подредени етюди с пастел.Рисунките с пастел са нетрайни и се пазят под стъкло.

2. Картина, нарисувана с такъв молив. Ф. Весел излага: акварели със смела импресионистична техника, деликатни и чарующи пастели, портрети, в които лицата са чудесно одухотворени. Худ., 1909, кн. 4, 14. Твърде много от портретите са моливни рисунки или леко колорирани пастели. ЛН, 1927, бр. 10, 3.

3. Живописна графична техника, основана на използването на такъв молив. Изложбата показва, че графиците владеят с еднаква лекота и съвършенство всички графични техники: моливна, креда, въглен, пастел, акварел. РД, 1950, бр. 235, 2.

— От ит. pastello през фр. pastel.

Списък на думите по буква