ПАСТЀЛНО

ПАСТЀЛНО-. Първа съставна част на сложни прилагателни, която показва, че цветът, означен с втората част на прилагателното, е блед, ненаситен, убит, мек, напр.: пастелнозелен, пастелнорозов, пастелносин и др.

Списък на думите по буква