ПАСТЀТ

ПАСТЀТ м. Тестообразна маса, приготвена от ситно смляно месо от дивеч, птици, говеждо, черен дроб, риба, гъби и под., с подправки, във вид на колбас или консерва. След пет дена дотътраха един готвач и едни кола закуски: хайвери ли не щеш, пастети ли не щеш, салами, бордо, сиренета, ананаси, шампанско. Ал. Константинов, Съч., 118. Най-първо на масата се появи голяма паница салата с риба.. После — три чинии с дебели резени гъши пастет. Б. Райнов, ЧЪ, 73. Така полученият пастет се употребява за приготвяне на сандвичи, като се гарнира с кисела краставица, червено цвекло и др. Н. Сотиров, СК, 189.

— От нем. Pastete.

Списък на думите по буква