ПАСТОРА̀ЛА

ПАСТОРА̀ЛА ж. Остар. Пасторал. Звънците на стада, някъде зад шумака, задрънкват и полека-лека замират; някоя песен на закъснели косачи иде през листата.. Сякаш, че присъствуваш на някоя пасторала на Теокрита и Мосхуса. Ив. Вазов, Съч. XVI, 80.

Списък на думите по буква