ПАСТОРА̀ЛЕН

ПАСТОРА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който се отнася до пасторал; идиличен. Това [операта] бе тъжна пасторална драма на прости и наивни, но със силни и девствени души, планинци. Овчари някъде из Бохемските гори. Й. Йовков, Разк. II, 94. Приемната беше просторна .. с мраморен под, покрит с мозайки — картини от гроздобер и пасторални сцени с евангелски сюжети. А. Гуляшки, ЗВ, 127. Пасторален жанр. Пасторална поезия. Пасторална симфония.

2. Прен. Спокоен, тих, романтичен; идиличен. Една бяла звезда, вечерницата, в сивеещото небе над речния разлив украсяваше с брилянтна светлина края на този пасторален ден. З. Сребров, Избр. разк., 12. Безмълвието на природа и небе скоро ме отегчи и обръщайки гръб на пасторалната гледка, закрачих по пътеката, която водеше към билото на планината. Р. Балабанов, ТБК, 57. Картината около него бе пасторална, пълна с миролюбие. Й. Радичков, ВН, 135.

Списък на думите по буква