ПА̀СТОРСТВО

ПА̀СТОРСТВО, мн. няма, ср. Рядко. Дейност на пастор.

Списък на думите по буква