ПАСТЬОРИЗА̀ТОР

ПАСТЬОРИЗА̀ТОР м. Спец. Апарат за пастьоризация. Най-удобният и лесен за контролиране метод е аскорбиновата киселина да се прибавя към сока във вид на концентрирани разтвори, непосредствено преди пастьоризацията.. Така обработеният сок дава по-малко утайки и накип в пастьоризаторите. Б. Банков и др., ВВ, 127. В парните пастьоризатори с перки може да се пастьоризира и сметана с напреднала киселинност. Н. Димов и др., ТМ, 31.

— От фр. pasteurisateur (от собств. Pasteur).

Списък на думите по буква