ПАСТЬОРИЗА̀ЦИЯ

ПАСТЬОРИЗА̀ЦИЯ ж. Спец. Обработване на течности от органически произход (мляко, вино, плодови сокове и др.) с цел по-дълго запазване от разваляне чрез загряване до определена температура, при която вредните микроорганизми умират, а полезните вещества запазват свойствата си; пастьоризиране. Бързата пастьоризация и незабавното охлаждане се отразяват също положително по отношение съхраняемост‑

та на витамините в млякото. Б. Банков и др., ВВ, 98. Сгъстените до такава степен [60-65% сухо вещество] плодови концентрати се нуждаят от допълнително консервиране чрез пастьоризация или с химични средства. М. Киров и др., ТК, 7. Ако може да се осигури термично обработване, равностойно на пастьоризацията, възможността да се получат кремове с ниско микробно съдържание е доста голяма. Ив. Златев и др., МЗ, 52.

— От фр. pasteurisation (от собств. Pasteur).

Списък на думите по буква