ПАСХА̀ЛЕН

ПАСХА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Църк. Който се отнася до пасха; великденски, възкресенски. В евангелията се говори, че .. Христос прекарал последната нощ пред наказанието на пасхалната трапеза със своите апостоли. В. Шишаков, СВ, 13. За да ся определи по-точно и по-ясно денят на основание на Александрийскийт пасхален месечен кръг, Вселенската чъркова съставила е пасхален, която определява времето на нашата Пасха. З. Петров и др., ЧБ (превод), 208. Помежду това са наченала тържествената пасхална служба. У, 1871, бр. 10, 149. От сънища гонен, от горест обземан,/ ти Бога потърси в планинския здрач,/ но себе си зърна, и ангел, и демон,/ ту агнец пасхален, ту мрачен палач! Т. Траянов, Съч. III, 94. Там горят надежди пасхални/ и пеят безбрежни вълни. Н. Лилиев, С 1932, 52.

Списък на думите по буква