ПА̀СХА̀ЛИЯ

ПА̀СХА̀ЛИЯ, мн. па̀схалѝи, ж. Църк. Календарна таблица за изчисляване датата

на великденските и други подвижни празници според пролетното равноденствие и първото пролетно пълнолуние. Вселенската чъркова съставила е пасхалия, която определява времето на нашата Пасха. З. Петров и др., ЧБ (превод), 208. Христовата Пасха слази до 22-рий ден на марта .., т.е. пасхалните дни, в които са случва Христовата Пасха, или пасхалиите, сичките са 35. Хр. Павлович, А, 89.

— От евр. през. гр. πασχαλία.

Списък на думите по буква