ПА̀ТА

ПА̀ТА междум. За наподобяване звук от изстрел, гърмеж или от работещ двигател, мотор; пат4, па. А тогава тамам битката беше в разгара си, огън отвсякъде, хиляди черкези с пушките: па̀та, па̀та, па̀та. Ив. Вазов, Съч. XVIII, 10.

Списък на думите по буква