ПАТАГО̀НСКИ

ПАТАГО̀НСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до Патагония и до патагонец. По отношение на фауната Аржентина се разделя на шест области: тропическа .. северноандийска, южноандийска и патагонска. Л. Георгиев, А, 11-12. На юг пампата преминава в Патагонското плато. Климатът в него е остроконтинентален с малко валежи. Геогр. V кл, 113. Южна Америка содержава Терафирма .., най-после Патагонското място, което е весма студено, безплодно. Е. Васкидович, ПП (превод), 53.

2. Прен. Разг. За език — който е малко познат; неясен, неразбираем. Тодор Ефремов преглеждаше куп училищни тетрадки.. А пък тия хаймани разбират от латински, колкото аз от патагонски. М. Грубешлиева, ПИУ, 22. Детето ми говореше нещо на

своя патагонски, ама аз нищо не му разбрах.

Списък на думите по буква