ПАТА̀КСВАНЕ

ПАТА̀КСВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от патаксвам; укротяване, успокояване, мирясване, отдъхване.

— Друга (диал.) форма: пата̀сване.

Списък на думите по буква