ПАТА̀НИ

ПАТА̀НИ мн., ед. (рядко) пата̀н м. Народ от Източен или Югоизточен Афганистан и съседните части на Пакистан; пащуни, пущуни. Афганите обикновено наричат себе се пащуни или на източния диалект на езика пущу пахтуни. В Индия това наименование е приело формата "патан" и така е влязло в английската и други европейски литератури. Е. Андрейчин, А, 29. В XI и XII столетие после рождението на Христа мюсюлманските государе, наречени афгани или патани, обладали северната част на Индия и въвели в нея мохамеданска вяра. Ив. Богоров, ВГД (превод), 249.

— От инд. през англ. pathan.

Списък на думите по буква