ПАТАНО̀ЖЕЦ

ПАТАНО̀ЖЕЦ, м. Диал. Патаног добитък.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква