ПАТАРА̀Н

ПАТАРА̀Н м. Диал. 1. Паток; пат3, патак, патарак, патарок.

2. Мъж, който пасе патки.

3. Прен. Глупав човек. — Да не бъде та главил някой, Панчо? — го попита тя радостно.. — Главил ма е патаран — изръмжа Панчо през зъби. Т. Влайков, Р, 76.

Списък на думите по буква