ПАТАРА̀НА

ПАТАРА̀НА ж. Диал. 1. Жена, която пасе патки. Царят млого са ядосал и заповядал да обръснат царицата .. и я пруодил да пасе патките и сички у царския дорец [дворец] я наричали патарана. СбНУ XXXVIII, 161.

2. Прен. Глупава жена.

Списък на думите по буква