ПАТА̀САМ

ПАТА̀САМ. Вж. патасвам.

Списък на думите по буква