ПАТА̀ТИ

ПАТА̀ТИ, мн. ед. (рядко) пата̀т, м. Диал. Картофи; барабой, брамбой, компири. Видният чешки учен Константин Иречек .. пише: "Пататите (картофи, барабой) тепърва сега полека-лека се разпространяват" Сл. Петров, РКХО, 73. Бръбой или конпир (патати) е донесен най-напред из Южна Америка. Лет., 1874, 203. Европейците дадоха на Америка кон, къмъш-шекери и кафе, а пък Америка за разменение даде на европейците две неща; едното от тях, ако и да беше толко полезно, много трудно обаче ся разпространи, и то е пататите. ЦВ, 1861, бр. 40, 2.

— От исп. patata през гр. πατBτα.

Списък на думите по буква