ПАТА̀ЧЕ

ПАТА̀ЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал от патак; пате, паточе, патараче, патароче. Коя мома на патаче,/ Вела мома на патачки/../ — Тачи, тачи, либе Вело. Нар. пес., СбВСтТ, 181.

Списък на думите по буква