ПАТА̀ЧКА

ПАТА̀ЧКА ж. Диал. Женска патица. Коя мома на патаче,/ Вела мома на патачки,/../ Тачи, тачи, либе Вело. Нар. пес., СбВСтТ, 181.

Списък на думите по буква