ПА̀ТЕ

ПА̀ТЕ1 мн. ‑та, ср. 1. Малкото на патицата. Около нея .. ходят из тревата малки патета с жълти петна като очи, с широки човчици като лопатки. Й. Йовков, АМГ, 160. Кметовата патка с десетина есенни патета се измъкна от градината под

вратнята, помами жълтите несръчни и смешни патета и почна да пъпри чевръсто, сякаш търсеше мънисти. А. Каралийчев, ЛС, 327. Патето, жълто и пухкаво, се бори с една тревка. Й. Радичков, В, 105. Мойто либе сега иде,/ то се клати като пате,/ като пате във решето. Нар. пес., СбВСт, 560.

2. Детска играчка с такава форма. На излизане чак директорът дойде да ни изпрати. — А на мене подариха едно гумено пате — похвалва се Маргаритка. П. Незнакомов, МА, 34-35.

Водно пате. Разг. Водна патица. В Дойранското езеро помощници на рибарите са водните патета. Рибарите улавят водни патета, изрязват перата на крилете им и ги държат известно време затворени, докато опознаят своите господари. Д. Славчев и др., БМ, 57-58. Обърквам се (забърквам се) като пате в кълчища (мъгла), Много се обърквам, заплитам. — С ред бе, джанъм, с ред. И аз бързам. Не виждате ли, че и аз се забърках като пате в кълчища? — отговаряше Джезара. Ст. Чилингиров, ПЖ, 155-156. Надувам се (големея се) като пате в (у) решето. Разг. Много се надувам, големея се, но без да има за какво. Хорото се беше събрало и аз пристигнах.. "Гледайте, даскалчето дошло, какви хубави дрехи си направило и много му приличат", аз се надувам като жаба в блато или пате в решето. М. Кънчев, В, 134. Намирам се, съм като пате в (у) решето. Разг. В много тежко положение се намирам, съм. Като найдеш, ти я карай/ и очите си отваряй — / и наляво, и надясно,/ да се не намериш в тясно —/ като пате у решето —/ кат баща си навремето! П. П. Славейков, ОБ, 60.

ПА̀ТЕ

ПА̀ТЕ2 , мн. ‑та, ср. Диал. Синя или жълта перуника. Почват тогава децата да дирят из коритата само божур, бял картоп, сини па̀тета и други отбор цветя. Т. Влайков, Пр. I, 274. Който желае да накити една гиздава китка, той не тряба да са ограничава само със своята градинка и с нейните лалета, патета, божо дървце. Знан., 1875, бр. 6, 94. Набра си една китка цвете от перуника, от дребни жълти и сини зъмбачета, кои ся зоват юрдечета — патета. Ц. Гинчев, ДТ, 18-19.

Списък на думите по буква