ПАТЀНТЕН

ПАТЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Който се отнася до патент; патентов. Патентно право. Патентно бюро. Патентен архив. Патентна информация.

Списък на думите по буква