ПАТЕНТО̀ВАМ

ПАТЕНТО̀ВАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Издавам или изваждам патент (в 1 знач.), снабдявам с патент, с който осигурявам защита на авторство или изключителните права на някого върху изобретение, откритие. Не патентовал изобретението си [безжичен телеграф], понеже царското правителство не проявило никакъв интерес към него. ВН, 1959, бр. 2518, 4. В Берлин са били патентовани двадесет и две изобретения на нови хвърчащи машини. БД, 1909, бр. 14, 1. патентовам се страд. Изобретението трябва да се патентова и доходите .. ах, доходите ще бъдат грамадни. Хр. Смирненски, Съч. III, 132.

Списък на думите по буква