ПАТЕНТО̀ВАНЕ

ПАТЕНТО̀ВАНЕ ср. Отгл. същ. от патентовам и от патентовам се. Уверен в своите открития и по чисти търговски съображения Адамец прибягнал дори до патентоване на Вас. [ilum] nobilis под търговското име тироген. Н. Димов и др., ТМ, 135.

Списък на думите по буква