ПА̀ТЕР

ПА̀ТЕР м. Книж. Остар. Католически свещеник. На тържествената литургия ще присъствува патер Цупан от пловдивската католическа църква. Ц. Лачева, СА, 43. Той [Чайковски] .. дал повод на ревностния патер Борѐ, който играе .. важна роля и в историята на унията, да се помъчи да ги спечели за католичеството. Ив. Шишманов, СбНУ ХVIII, 311. Намярват се добродушни патери да му повярват, че той отива в еди-кой си град "да се покръсти", да мине в лоното католишко. П. П. Славейков, Събр. съч. VII, 129.

— Лат. pater 'баща'.

Списък на думите по буква