ПАТЀРА

ПАТЀРА ж. Книж. Плитък глинен или метален (обикн. бронзов) ритуален съд с дръжка, употребяван от римляните при жертвоприношения, погребални церемонии и др. В долната част на същата стена са изписани човешки фигури.. Тази отляво държи в ръцете си патера и стомна, а другата отдясно — кърпа за бърсане. Ст. Михайлов, БС, 79.

— Лат. patera.

Списък на думите по буква