ПА̀ТЕРИК

ПА̀ТЕРИК1, мн. ‑ци, след числ. ‑ка, м. Книж. Сборник с поучителни разкази за живота и деянията на християнски светци и монаси-отшелници или с нравоучителни изказвания, мисли на църковни отци.

— От гр. πατερικόν.

ПА̀ТЕРИК

ПА̀ТЕРИК2, мн. ‑ци, м. Диал. Вид стара връхна дреха. — И наметка нямаш. Чакай, на̀ този патерик, облечи го! Ст. Загорчинов, ДП, 171.

— От гр.πατερικός.

Списък на думите по буква