ПА̀ТЕРИЧКА

ПА̀ТЕРИЧКА ж. Умал. от патерица. Застанала бабичката пред високия трон на царя, опряла двете си ръце върху патеричката и разказала по каква работа е дошла. А. Каралийчев, ТР, 133. Няколко старци седяха под сянката на едно дърво. Те се подпираха на бамбукови патерички. Гр. Угаров, ПСЗ, 318. Тръгнал ми е свети Петър / .. / с позлатена патеричка, / с посребрена кандилница. Нар. пес., СбНУ VII, 9.

Списък на думите по буква