ПА̀ТЕШКИ

ПА̀ТЕШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е на или от патица или пате. Питомни патици .. в пачи ред напредваха към воденицата .. с натежали гуши, с напълнени патешки кореми с пролетни мренки. З. Сребров, Избр. разк., 12. Пред очите му се тълпяха .. всичките образи от приказките на сладкодумния войник .. Въртяха се на патешките си крака шарените къщички на дългоносата Баба Яга. Г. Русафов, ИТБД, 96. Патешко месо. Патешко яйце.

2. Който се отнася до патица или до пате, който е свързан с патица, пате. Нашите мамци се къпят в локвата или стоят бодро на четирите чучки и като си бъбрят нещо на своя патешки език, поглеждат към небето. Ем. Станев, ЯГ, 65. Защо пък на тях специален патичарник правят,.. Като са чужденки, та да не са пък някакви царици на патешкия свят! — възнегодуваха местните. Ст. Даскалов, ЕС, 317.

3. Прен. Глупав, наивен. — Какво, че да не уйдисам на патешкия ѝ акъл, че да зема да се бия с нея? — отвърна жената и отмина. Ст. Марков, ДБ, 58. До вечерта — цяла серия припадъци на ревност (докато "другата" с патешка невинност бавеше детето). Н. Стефанова, РП, 102.

4. Като същ. патешко ср. Месо от патица. Такива [мъчносмилаеми] са напр. всички меса, като свинско, гъше, патешко. Й. Груев, КН 7 (превод), 57.

◊ Патешка походка.Разг. Начин на ходене, при който човек се клатушка наляво-надясно като патица. Патешко ходене. Вид гимнастика, физическо упражнение, при което

човек се придвижва с преместване на краката в ниско клекнало положение.

Списък на думите по буква