ПАТИСО̀Н

ПАТИСО̀Н м. Зеленчук, получен чрез кръстоска на тиквичка и пъпеш.

— Фр. pâtisson.

Списък на думите по буква