ПА̀ТКА

ПА̀ТКА1 ж. 1. Патица. Под сянката на тия клонове .. са крият цели стада патки и гъски. Л. Каравелов, Съч. II, 26. Над блатото.. се вият.. усамотените групи на дивите патки. Ив. Вазов, Съч. ХVI, 87. Наблизо изхвръкнаха диви патки и с шум се изгубиха. Елин Пелин, Съч. I, 50. Патка, що не знае да плава, откъм задника се дави. П. Р. Славейков, БП II, 45. Ум царува, ум робува (богува), ум патки пасе. Погов. Чуждата кокошка нам се види патка. Погов. П. Р. Славейков, БП II, 210.

2. Прен. Разг. Руг. За наивен, глупав човек, обикн. жена; гъска. "Ах, каква съм аз патка! — укоряваше си се Станка. — Да не се досетя, да не разбера, да го оставя така да се изтезава!" Г. Караславов, ОХ IV, 450. — Та нека иде де! Няма да го изядат! — Ти, патко, не се бъркай! — замахна той към жена си. Г. Караславов, Избр. съч. VI, 172. — Не зная как да сторя това; как бих могла да вляза вътре? — Патка с патка — рекла бабата, — устата на пещта е достатъчно голяма, на̀ виж, и аз дори се побирам. А. Разцветников, СН (превод), 31. — Ще кажеш на жена си, че някой те е ударил на паркинга! — доволно се изхили дядката. — Ударил ме е някой, без да видя, ще ѝ кажеш, и тя, патката, ще повярва! Ч. Шинов, БС, 11.

3. Диал. Гъска (Н. Геров, РБЯ).

4. Диал. Мъжки полов орган, обикн. у малко момче, дете; пишка.

◊ Въртя се като патка в мъгла. Разг. Не мога да реша, не знам какво да правя, как да постъпя; чудя се, мая се. Изпълняваме ли обаче ние партийния си дълг? Не го изпълняваме. Ако ние бяхме работили къртовски, нямаше много войници на фронта и много сиромаси в тила да се въртят като патки в мъгла и да не знаят какво да правят. Г. Караславов, ОХ II, 188-189. Забърквам се / забъркам се (обърквам се / объркам се) като патка в мъгла. Разг. Забърквам се, обърквам се много, напълно, съвсем. Крекна ми патката. Диал. Настъпиха и за мене добри, щастливи дни, сполучих и аз в нещо. Оставам / остана като патка на лед. Разг. Изпадам в тежко положение или бивам излъган, измамен в очакванията си да придобия нещо или да успея в нещо. Паса патките. Разг. Ходя, скитам се без работа, или върша нещо безсмислено, някаква черна, неблагодарна работа. От занаята си можеш да разбираш, но от интереса си като не разбираш, много ще има да пасеш патките и да чакаш да ти оценят способностите. Г. Караславов, Избр. съч. II, 156. — С този си инат, ти още мно-ого патки ще пасеш. Ал. Константинов, Съч., 244. Патка ми е изпила ума (акъла, мозъка). Разг. Съвсем съм оглупял, останал съм без разум (употребява се при укор, когато се извършва нещо неразумно). — Ти не знаеш какво дрънкаш — .. Ти си глупаво момче, което не си слуша устата.. Изпила ти е патка ума! Ем. Станев, ИК I и II, 205. — Ти .. си хлапе. Тръгнал през гората сам с милион и половина! Патка ли ти е изпила ума? Сл. Македонски, ЕЗС, 93.

ПА̀ТКА

ПА̀ТКА2 ж. 1. Диал. Растение и плод царевица; кукуруз, гълъб2, гугули, мисир1, мамул, моруз, мамалига, мисирка2, царевка, папур, рапка, царица.

2. Диал. Обикн. мн. Пуканки.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

ПА̀ТКА

ПА̀ТКА3 ж. Гуша.

— От Ст. Илчев и др., Речник на редки, остарели и диалектни думи, 1974.

Списък на думите по буква