ПАТКА̀Н

ПАТКА̀Н м. Диал. Плъх. Казваха още, че една гладна година, когато имало много мишки, манастирските паткани (плъхове) му били изгризали ушите. З. Стоянов, ЗБВ I, 369. Паткани има много. На един, като спял, изгризали му носа. Й. Йовков, ПГ, 111.

Списък на думите по буква