ПАТЛАМА̀

ПАТЛАМА̀ ж. Диал. Пукотевица.

— Тур. patlama. — От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973.

Списък на думите по буква