ПА̀ТМО

ПА̀ТМО, мн. няма, ср. Диал. Патило. Гено Недялков с Габровски кършат ръце зад порти, кършат и не разбират, какво е патмо патило тез пусти техни селяне. Ал. Константинов, Съч., 44.

Списък на думите по буква