ПАТО

ПАТО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до болест, заболяване, страдание, напр.: патобиология, патобиохимия, патогенен, патологичен, патология, патопсихология, патофизиология и др.

— От гр. πάθος 'страдание, болест'.

Списък на думите по буква