ПАТОАНАТО̀МИЧЕН

ПАТОАНАТО̀МИЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Мед. Който се отнася до патологична анатомия, до патоанатомия; патологоанатомичен.

Списък на думите по буква