ПАТОГЕНЀЗА

ПАТОГЕНЀЗА, мн. няма, ж. Спец. 1. Механизъм и особености на възникване и развитие на патологични процеси, на болест или болестен процес. В патогенезата на заболяването важна роля играят простудните фактори. М. Василев и др., ВБ, 51. Дерматолозите започват да изучават задълбочено етиологията и патогенезата на кожните и венеричните болести. Ил. Петков и др., КВБ, 4. Етиология и патогенеза на ревматизма у децата.

2. Дял от патологията, който изучава възникването и развитието на патологичните, болестните процеси в организма.

Списък на думите по буква