ПАТОЛО̀Г

ПАТОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Мед. Лекар или учен, специалист по патология.

— Сп. Читалище, 1871.

Списък на думите по буква