ПАТОЛОГОАНАТО̀М

ПАТОЛОГОАНАТО̀М м. Мед. Специалист по патологоанатомия; патоанатом. Немският патологоанатом и яростен противник на еволюционното учение Вирхов в 1859 г. определи основните положения на клетъчната теория. ОФ, 1950, бр. 1894, 4.

Списък на думите по буква