ПАТОЛОГОАНАТО̀МИЯ

ПАТОЛОГОАНАТО̀МИЯ, мн. няма, ж. Мед. Наука за изследване на анатомичните изменения в тялото, трупа при определени заболявания, убийство и под.; патоанатомия.

Списък на думите по буква