ПАТОПСИХОЛО̀ГИЯ

ПАТОПСИХОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Спец. Дял от психологията, който изследва разстройствата на психическите процеси, нарушените психически функции.

Списък на думите по буква