ПАТОФИЗИОЛО̀Г

ПАТОФИЗИОЛО̀Г, мн. ‑зи, м. Мед. Специалист по патофизиология.

Списък на думите по буква