ПАТОФИЗИОЛО̀ГИЯ

ПАТОФИЗИОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Мед. Патологична физиология. Необходими са предварителни знания и за болестно изменените функции на заболелите органи. Това е предмет на изучаване от патофизиологията. Л. Митов и др., ВБ, 17. В лабораторията по патофизиология .. се правят редица опити за спасяването на живота, когато смъртта е настъпила вследствие кръвоизлив. ВН, 1953, бр. 303, 4. Катедра по патофизиология. Патофизиология на нервната система.

Списък на думите по буква