ПАТРАУ̀Л

ПАТРАУ̀Л м. Остар. и простонар. Патрул. Като изминахме от селото един четвърт път, пуснахме патраула, за да преглежда що има напред. Ив. Докторов, ЗД, 9.

В един-два месеца Гоце обходи почти цяла Западна Македония .. А той играеше на "криш-миш" с военните патраули в Тиквешкото. П. К. Яворов, Съч. II, 227. А колко още зная и съм чул / за вашето отечество далечно, / макар да съм на трудов патраул. Н. Марангозов, ЯВ, 69.

Списък на думите по буква