ПАТРИАРХА̀ЛЕН

ПАТРИАРХА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. 1. Който се отнася до патриархат, който е свързан с патриархата. В Съветска Русия съществуваха едновременно пет формации (патриархално стопанство, дребностоково стопанство, капиталистическо стопанство .. и социалистическо стопанство). ОКомун. ХI кл, 117. Основна икономическа единица станало патриархалното семейство, което се състояло от потомците на един баща. Ист. Х и ХI кл, 7. Общественото устройство у тях било патриархално (родово), сиреч управяли ги бащите на челядите или родоначалниците. Н. Михайловски, РВИ (превод), 192. Патриархалното робство е начална форма на робството и робите са безправни членове на семейството.Патриархални обществени и семейни отношения.

2. Прен. Който е присъщ на по-стари времена и традиции в живота на обществото, който е чужд на новата култура и се отличава с идилично спокойствие и ред, с простота, естественост и консерватизъм. Дълбока патриархална обич и привързаност изпитваше

тя към родното огнище. Ив. Димов, АИДЖ, 28. За народа настана дълга и безконечна страстна неделя, той посипа главата си с пепел и са затвори вкъщи, за да запази барем своите патриархални нрави и обичаи. Хр. Ботев, Съч. 1929, 175. Бабата на Стоян беше проста, селска женица, възпитана в здрав, патриархален дух. В. Пламенов, ГШ, 21. От всички близки хора на Сираков жив беше само баща му — .. строг и патриархален, набожен. Н. Антонов, ВОМ, 176.

— От лат. patriarchalis.

Списък на думите по буква