ПАТРИАРХА̀ЛНО

ПАТРИАРХА̀ЛНО. Нареч. от патриархален. Тъкмо тая страст [към жените] беше, която подрони и служебния, и човешкия му авторитет още от първите дни в патриархално запазения град. Ст. Чилингиров, ПЖ, 40. Народът си живее патриархално, по-младият отдава голяма чест на по-стария, всякой си знае работата, гледа честно да се държи. СбНУ IV, 292.

ПАТРИАРХАЛНО

ПАТРИАРХАЛНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: патриархален, напр.: патриархалнобитов, патриархално-религиозен, патриархално-родов, патриархално-феодален и др.

Списък на думите по буква