ПАТРИАРХА̀ЛНОРЕЛИГИО̀ЗЕН

ПАТРИАРХА̀ЛНО-РЕЛИГИО̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Книж. Който е патриархален и религиозен. Авторът показва симпатиите си към хубавите, силните и смели хора от село ..; в други [произведения] .. показва тенденции в живота, които идат да разрушат старите патриархално-религиозни отношения в селското и еснафското семейство. Г. Константинов, ПР, 152.

Списък на думите по буква