ПАТРИАРХА̀ЛНОРО̀ДОВ

ПАТРИАРХА̀ЛНО-РО̀ДОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Книж. Който е патриархален и родов. В югозападните райони на Нигерия към края на ХIХ в. господствували патриархално-родови отношения. Л. Мелнишки, Н, 21.

Списък на думите по буква